19. Prill 2024

Cfare Bejme

28 Janar, 2021

KKDM eshte institucion publik qe ushtron kontrollin e shtetit per sigurine e digave dhe dambave si vepra te nje rendesie te vecante dhe perfaqeson Shtetin shqiptar ne Komisionin Nderkombetar te Digave te Medha

Detyrat Kryesore te KKDM jane: 

  • Mbeshtetja e perparimit teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim, mirembajtje te digave dhe dambave ne interes te zhvillimit ekonomik dhe shoqeror te vendit
  • Miratimi i projekt-ideve dhe projekt zbatimeve te digave te reja si dhe projektet e riparimit dhe te permiresimit te digave dhe dambave qe jane ne shfrytezim;
  • Kontrolli fizik dhe dokumentar, verifikues ne digat dhe dambat gjate ndertimit dhe shfrytezimit te tyre.
  • Organizimi dhe Drejtimi i procesit per pregatitjen e te gjithe dokumentacionit ligjor dhe teknik qe vepron ne digat dhe dambat
  • Sensibilizimi i organeve shteterore dhe te publikut te gjere per vlerat e shumanshme te digave dhe dambave por edhe per pasojat shume te renda ne vlerat ekonomike dhe njerezore ne rastin e prishjes se tyre
  • Informimi i Keshillit te Ministrave per gjendjen e digave dhe dambave si dhe dhenie te mendimit ne lidhje me ecurine normale te tyre dhe permiresimin ne kohe
  • Miratimi i kritereve per dhenie licencash te projektimit dhe ndertimit te digave dhe dambave
  • Organizimi i shkembimit te te dhenave dhe pervojes ndermjet KKDM dhe Komiteteve te vendeve te tjera permes specialisteve dhe organizatave brenda dhe jasht vendit
  • Pjesmarrjen ne aktivitetet e ICOLD duke perfaqesuar shtetin shqiptar si dhe plotesimin e detyrimeve teknike dhe financiare ndaj ICOLD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit