18. Maj 2024

Lajme, libri mbi Digat kryesore në Shqipëri

21 Shtator, 2022
Libri i Digave
KKDM ne bashkepunim me AQTN ka botuar librin me titull “Digat Kryesore ne Shqiperi”

Ne liber jepet nje informacion i permbledhur per 22 digat kryesore ne Shqiperi qe perdoren per prodhim te energjise ujore, ujitjes, furnizim me uje, peshkim dhe transport ujor.

Ne informacionin e paraqitur jepen te dhenat kryesore teknike te ketyre digave dhe ujembledheseve te krijuar prej tyre, informacion mbi sistemet e monitorimit qe jane instaluar ne disa prej digave, foto te digave ne ditet e sotme, Vizatime dhe skica te trupit te diges dhe strukturave kryesore te tyre (Sistemet e shkarkimit dhe te marrjes se ujit) si dhe foto nga ndertimi i disa prej ketyre digave.

Libri eshte i pajisur edhe me anekset perkatese ku jepet Rregjistri dhe harta e vendndodhjes se 351 digave te medha ne Shqiperi, Harta e vendndodhjes se digave per prodhim energjie ujore dhe harta e vendndodhjes se digave shume te medha me lartesi mbi 60 m

Për të parë “Libri i Digave kryesore ne Shqiperi”, Ju lutemi klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit