19. Prill 2024


Standard layout


Perfect for most of the websites you could need, with lots of categories and examples laid out.


VIEW NOW


Sport Portal


If you’re a sport editor, or just a sport person then this example could fit you perfectly.


VIEW NOW


News Portal


Perfect for most of the websites you could need, with lots of categories and examples laid out.


VIEW NOW


Magazine Portal


If you prefer flashy colors, a bit magazine-like layout, then this example is perfect for you.


VIEW NOWRreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit