BREAKING NEWS
18. Shtator 2021

Top Stories


Sponsored


Tech & GadgetsFeatured News


United Kingdom


John Barton’s Column

2017’s OPPORTUNITIES

What’s the best time to start your business

2017’s OPPORTUNITIES

What’s the best time to start your business


Watch it againPhoto Galleries


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit