19. July 2024


April 15, 2021
[bt_section][bt_row][bt_column width="1/3"][bt_button text="1- Projektuesit " icon="" url="https://albcold.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1-Licencat-per-Projektim-digash_Kat-5A.pdf" target="no_target" style="Outline" icon_position="Right" color="No...


February 10, 2021
GENERAL INSTRUCTION on “Preparation of Preparedness plans for civil emergencies caused by the activities of dam operators”. Preparedness plans in case of civil emergencies caused by the activity of dam operators should be drawn up based on: Law No. 8681, dated 02.11.2000, “On the design, construction, use, and maintenance of dams and dams”, Article 4/d […]


February 10, 2021
GENERAL GUIDELINE ON Technical File/DAMBA Passport The technical file/Damba Passport must be drawn up based on the Decision of the Council of Ministers No. 147, dt. 18.03.2004, Article 34 as well as in the requirements of Directive No. 4 of the Council of Ministers, dt. 18.07.2003 ‘Regarding the legal and technical documentation requirements that should […]


February 9, 2021
GENERAL GUIDELINE ON “Preparation of Technical Rules for Use, Maintenance, Monitoring and Control of large dams” The Technical Regulations for the Use, Maintenance, Monitoring, and Control of Large Dams must be drawn up based on the requirements of Law 8681, date 02.11.2000 “On the Design, Construction, Operation, and Maintenance of Dams”, Decision of the Council […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit