02. October 2023

Language switcher

STEERING COMMITTEE OF ALB – YEF

February 25, 2021

The Steering Committee of the Forum of Young Dams Engineers (ALB-YEF) according to the statute consists of 5 members elected by the Forum Assembly. In the meeting of ALB-YEF dated 05.05.2022 was elected the new ALB-YEF Steering Committee, in the composition of which it was agreed will be a representative of Master level students at UPT

The composition of the ALB-YEF Steering Committee is currently as follows:

1.Erjon Qosja                                      Chairman                                 erjonqosja1991@gmail.com

 

2.Agim Lazareni                                 Vice Chairman                        agimlazareni@gmail.com

 

3.Jerina Boraj                                      Member                                   borajjerina@gmail.com

 

4.Fatjon Shaha                                    Member                                   fatjonshaha@consultant.com

 

5.Santino Spahiu                                 Member                                   santino.spahiu@fin.edu.al

 

6.Bajame Zdrava                                 Student representative            bajamezdrava@hotmail.com

 

Tirana, May 2022

Related Articles

February 8, 2021

What We Do

January 28, 2021

What Is Our Mission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit