Perberja e Komitetit Drejtues te FIRD

February 25, 2021

Komiteti Drejtues i Forumit te Inxhiniereve te rinj te digave (FIRD) përbëhet nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Forumit ne mbledhjen e dates 08.03.2017

Perberja e Komitetit Drejtues te FIRD aktualisht eshte si me poshte:                                                                                                              

  1. Olsi Barkaj                    Kryetar
  1. Erion Qosja                Nenkryetar
  1. Agim Lazareni              Antar       
  1. Jerina Boraj                  Antar
  1. Anida Zeqirllari             Antar

 

 

Tirane, Shkurt 2021

Related Articles

February 8, 2021

What We Do

January 28, 2021

What Is Our Mission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit