Dam of HEPP Ulza

March 3, 2021
ulez
...
 • Completion Year:                         1957
 • Height of Dam:                             H = 64.0 m
 • Length of Dam Crest:                   L= 264 ml
 • Volume of Dam Body:                   V = 0.26 milion m3
 • Element of Impermeability:           Reinforced Concrete
 • Capacity of Discharge System (Spillway):               2600 m3/sek
 • Purpose of Dam Construction/Operation:             Production of Hydroenergy
 • River where is constructed the Dam:             Mat river
 • Location of Dam:                                           Mat/Diber
 • Total Volume of Reservoir in max. Water level: 240 800 000 m3
 • Surface of Reservoir in max.water level:             12 000 000 m2
 • Surface of River wwater Basin:                         12, 5 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit