19. Korrik 2024

Lajmet, Maj 2022

9 Qershor, 2022
Diga e Shtodrit
Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) në datën 23.05.2022 organizoi mbledhjen e muajit
Maj 2022.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1- Shqyrtimi i Dokumentacionit teknik dhe miratimi i kolaudimit të punimeve për rehabilitimim e digave të Janjarit dhe Shtodrit. Pas shqyrtimit të ketij dokumentacioni, KKDM miratoi aktin e kolaudimit të punimeve të kryera per rehabilitimin e këtyre dy digave

Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 13 të KKDM, datë 23.05.2022 këtu

2- Shqyrtimi i Dokumentacionit teknik për kolaudimin e punimeve të rehabilitimit te diges se Tapizes. Pas shqyrtimit te dokumentacionit dhe situates ne terren, KKDM nuk e miratoi aktin e kolaudimit te ketyre punimeve dhe vendosi detyrat perkatese per marrjen e masave te riparimit nga shfrytezuesi i saj.

Për informacion me të detajuar klikoni Vendimin Nr. 14 të KKDM, dattë 23.05.2022 këtu

3- Shqyrtimi i Problematikave ne digen e Vasjarit e cila aktualisht eshte jasht funksionit. KKDM vendosi ti kerkoj shfrytezuesit te diges hartimin e planeve te sigurise se diges dhe nje projekt nga eksperte te kualifikuar dhe me licence ne fushen e digave ne baze te te cilit do ta parashikohen masat qe duhen marre ne te ardhmen

Për informacion me të detajuar klikoni Vendimin Nr. 15 të KKDM, datë 23.05.2022 këtu

4- Informacion ne lidhje me Zgjedhjet e reja ne forumin e Inxhiniereve te rinje te digave (ALB-YEF) te cilat u organizuan ne daten 05.05.2022. Kryetar i ri i Forumit u zgjodh eng. Erjon Qosja.

Diga e Shtodrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit