19. Korrik 2024

Lajmet, Janar 2022

9 Shkurt, 2022
Mbledhje e KKDM
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 17.01.2022 organizoi mbledhjen e muajit
Janar 2022.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në ketë mbledhje ishin:

1- Analiza dhe Shqyrtimi i Problematikave në digën e HEC Moglicë
Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 01 të KKDM, datë, 17.01.2022 këtu

2- Analiza dhe vlerësimi i monitorimit të fenomeneve gjeo-dinamike të digave të Ujitjes.
Për informacion me te detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 02 të KKDM, datë, 17.01.2022 këtu

Gjithashtu, gjate muajit Janar 2022, KKDM organizoi leksion të hapur për Digat e Mëdha me studentë të
degës Hidroteknike në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit duke bërë një përshkrim të rëndësisë së
këtyre digave, rritjes së jetëgjatësisë së tyre, fuqizimit të monitorimit si dhe rritjes së sigurisë në to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit